Alsembergsesteenweg

 • Alsembergsesteenweg 1

Project

Vernieuwing en realisatie van 1.900m enkel tramspoor.

De werken omvatten:

 • de signalisatie en afbakening van de werf
 • het opbreken van de wegbekleding en de eventuele recyclage ervan
 • de grond- en afbraakwerken en de verwijdering van de graafspecie
 • het verdichten van de kofferbodem en het plaatsen van een rot- en schimmelwerend tapijt
 • de realisatie van een laag beton C12/15 in de kofferbodem
 • de keuring ter plaatse van de geprefabriceerde elementen en de plaatsing ervan
 • het plaatsen, bevestigen en lassen van de rails
 • het nivelleren en naleven van de voorziene positie voor de nieuwe sporen
 • de uitvoering van de funderingslagen voor de wegbekleding
 • het betonneren van de sporen
 • de realisatie van de wegbekledingslagen
 • de plaatsing van kokers en schouwkamers
 • de eventuele wijziging van toegangsputten naar de openbare riolering
 • de plaatsing van spoorkolken en de aansluiting ervan op de openbare riolering
 • de levering en de plaatsing van straatkolken en de aansluiting ervan op de openbare riolering
 • de plaatsing van boordstenen en afvoergeulen
 • de wegmarkering
 • de controle van de riolering d.m.v. camera’s

Details

 • WerfSpoorvernieuwing Alsembergsesteenweg
 • BouwheerMIVB
 • OpdrachtgeverMIVB
 • GebruikerMIVB
 • PlaatsBrussel
 • Bedrag€ 1.631.277,66
 • Data2017-2018
 • SP / KR / W1.900m spoor
Alle projecten