Wie zijn wij

Leer ons beter kennen

Over Frateur-De Pourcq

Alles op de rails door middel van teamwork, passie, innovatie en duurzaamheid.

Niettegenstaande dat ons bedrijf reeds jaren actief is, proberen we alles op de rails te houden door ons aan te passen aan onze markt. Zo willen we een voorloper blijven wat betreft de uitdagingen van de sector, (nieuwe) klantenverwachtingen en technische evoluties.

Voor NV Frateur – De Pourcq betekent kwaliteit de grootste zorg voor ieder die de organisatie aanbelangt, van de grootste klant tot de kleinste leverancier en alle medewerkers.

Zo hechten we een groot belang aan probleemoplossend denken, aan directe opvolging en ondersteuning, aan veiligheid en aan een integere en transparante interne en externe communicatie. Deze visie trachten we te realiseren door middel van teamwork, passie, innovatie en duurzaamheid.

Meer informatie over de geschiedenis van het familiebedrijf vind je hier.

Onze Beleidsverklaring vind je hier.

   

Teamwork

Onze organisatie tracht haar doelen te bereiken door middel van een samenwerking gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen, respect, goede communicatie en overleg.

Passie

De passie voor het spoor wordt generatie op generatie doorgegeven en uit zich in een ervaren, gedreven en gespecialiseerd team. Passie is de intrinsieke drijfveer tot succes

Innovatie

In tijden van een snel groeiende technologische evolutie, zoeken we steeds naar vernieuwende spoorsystemen en bouwtechnieken. Bovendien nemen we deel aan Europese onderzoeksprojecten om met onze jarenlange technische ervaring mee te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen ten behoefte van mens en milieu.

Duurzaamheid

FDP tracht steeds te kiezen voor de duurzame oplossing. Dit uit zich in het ontwerp en het gebruik van kwalitatieve en duurzame spoorsystemen en bouwproducten met een minimale milieuafdruk; het beheersen van onze productie- en bouwprocessen, rekening houdend met de omgeving en het milieu; het bouwen aan vertrouwensrelaties met onze klanten; aandacht voor opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers en onderaannemers.