Busbuffer

  • Busbuffer 1
  • Busbuffer 2

Project

Dit project heeft als doel een aantal bestaande streekbussen uit de zuidelijke stadsregio tegen te  houden aan de Antwerpse stadsrand en daarbij overstapmogelijkheden op de tram richting centrum aan te bieden.  Het project is een nieuwe stap in de verdere ‘vertramming‘ van het huidige busaanbod in de centrumstad en betekent in die zin ook een verduurzaming naar een hoogwaardiger openbaar vervoer en een bevordering van de efficiëntie.

De uit te voeren werken betreffen de omvorming van de bestaande tramkeerlus gelegen tussen de Montignystraat en de Brederodestraat te Antwerpen Zuid. Op deze locatie vinden reizigers aansluiting met meerdere centrumgerichte tramlijnen.  Het tramaanbod zal met de realisatie van de Noorderlijn in de toekomst op deze locatie nog verder worden uitgebreid. De overstaplocatie bevindt zich bovendien ook in de onmiddellijke omgeving van het Zuidstation en van een geplande nieuwe randparking langs de R10-Singel.

 

Concreet betreffen de uit te voeren werken het volgende:

Een gedeelte van de volledige keerlus (de keerbeweging zuid terug naar zuid) wordt opgebroken en verwijderd, de vrijgekomen ruimte wordt gedeeltelijk verhard met een betonverharding en uitgerust met drie perrons voor standaard bussen en twee perrons voor geledebussen.

Het tramspoor wordt verhard, zodat de bussen hiervan gebruik kunnen maken, kunnen uitvoegen vanaf de rijbaan en een veilige en snelle aanloopstrook krijgen richting hun nieuwe eindhalte. Het uitrijden van het busstation gebeurt rechtstreeks op de rijbaan.

Ze worden op een veilige manier bereikbaar gemaakt via de beveiligde oversteekplaatsen over de rijbaan en de tramsporen. De oversteek over de sporen is voorzien cfr. het bajonet-principe. Vanaf de Brederodestraat wordt er ook een klein voetgangerspadje voorzien richting R10-Singel dat aansluiting geeft op de geplande randparking. Het centrale gedeelte waar de bussen zullen halteren en manoeuvreren bestaat uit een monoliete betonverharding.  De perrons en voetgangerszones worden voorzien in betonstraatstenen.

De tramperrons blijven behouden en worden niet gewijzigd.

Alle aanpassingswerken zijn volledig gesitueerd in de zone tussen de Montignystraat en de Brederodestraat (waar de tramkeerlus zich bevindt), behalve de aanleg van twee bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers.

Details

  • WerfBusbuffer - Antwerpen
  • BouwheerVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
  • OpdrachtgeverVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
  • GebruikerVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
  • PlaatsMontignystraat - Brederodestraat te Antwerpen
  • Bedrag€ 1.448.415,24
  • Data2017-2018
  • SP / KR / W282m spoor – 4 wissels
Alle projecten